صورتجلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-{{x.title}}

  جلسه شورای هماهنگی تشکل¬های صنفی، منتخب سومین نشست این تشکل¬ها، برای اخذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری و هماهنگی تشکل¬ها ...

  1395/08/08

انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-{{x.title}}

  انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

  1395/04/14

گزارشی از سومین نشست نهادهای صنفی دانشگاهی به نقل از خبرگزاری ایسنا

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-{{x.title}}

  به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر صفاپور در سومین همایش نمایندگان نهادهای صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور با بیان اینکه برخی از روسای دانشگاه‌ها از تشکیل نهادهای مذکور نگران هستند، افزود: این نهادها برای انتقال مشکلات اعضای ...

  1395/02/11

اطلاعیه فوری انجمن صنفی

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-{{x.title}}

  اعلام اسامی متقاضیان دریافت زمین

  1395/02/06

صورت جلسه شانزدهمین نشست شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-{{x.title}}

  شانزدهمین جلسه شورای مرکزی انحمن صنفی اعضای هیات علمی در تاریخ 26/10/94 در محل اتاق شورای دانشکده کشاورزی با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل و موارد زیر مطرح گردید:

  1394/10/28

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-{{x.title}}

  تست خبرنامه

  1394/10/23

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-{{x.title}}

  تست خبرنامه

  1394/10/23

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-{{x.title}}

  تست خبرنامه

  1394/10/23

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-{{x.title}}

  تست خبرنامه

  1394/10/23

تست خبرنامه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-{{x.title}}

  تست خبرنامه

  1394/10/23