• انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir

مطالب انجمن صنفی

صورت جلسه مورخ 1393/05/01

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-صورت جلسه مورخ 1393/05/01

  دهمین جلسه شورای صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه ولی عصر "عج" در تاریخ 1/5/1393 در محل دفتر ریاست دانشکده علوم تشکیل گردید

  1393/05/01

برطرف شدن مشکل انتقال سوابق بیمه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-برطرف شدن مشکل انتقال سوابق بیمه

  همکاران محترم با سلام، همان گونه که مطلع هستید، در رابطه با مشکل انتقال سوابق بیمه همکاران از سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، انجمن صنفی هم اقدام به انجام مکاتباتی نموده و هم جلساتی را با مسولین محترم ...

  1393/04/26

نامه درخواست کمک هزینه مسکن

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-نامه درخواست کمک هزینه مسکن

  ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رنجبر کریمی با سلام، همان گونه که خود مستحضر هستید، بنا بربند ۱-۴ ماده ۱ پیوست شماره چهار آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ...

  1393/03/31

اعلام نتایج نظر سنجی پیرامون مدیریت آینده دانشگاه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-اعلام نتایج نظر سنجی پیرامون مدیریت آینده دانشگاه

  همکاران محترم، پیرو اعلام قبلی و ضمن تشکر مجدد از مشارکت فعال شما در نظرسنجی پیرامون مدیریت آینده دانشگاه، نتیجه نظرسنجی به شرح زیر اعلام می گردد: ...

  1393/03/01

آمار درصد مشارکت دانشکده ها در نظر سنجی انجمن صنفی

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-آمار درصد مشارکت دانشکده ها در نظر سنجی انجمن صنفی

  جدول میزان مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده ها در نظرسنجی برای مدیریت آینده دانشگاه به تفکیک دانشکده ها ...

  1393/03/01

اعلام آمار اولیه مشارکت اعضای هیات علمی در نظرخواهی پیرامون مدیریت آینده دانشگاه

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-اعلام آمار اولیه مشارکت اعضای هیات علمی در نظرخواهی پیرامون مدیریت آینده دانشگاه

  همکاران محترم، با سلام، به اطلاع می رساند برگه های نظرخواهی از همکاران برای مدیریت آینده دانشگاه جمع آوری و همانگونه که قبلا اعلام شده بود، عصر امروز در محل دانشکده علوم ریاضی کار شمارش انجام شد ...

  1393/02/31

صورت جلسه مورخ 1393/02/30

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-صورت جلسه مورخ 1393/02/30

  هشتمین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ با حضور افراد زیر در محل دفتر ریاست دانشکده ریاضی تشکیل و آرای حاصل از فرم های نظرخواهی در رابطه با انتخاب رئیس آینده دانشگاه با کمک اعضا شمارش و نتایج ...

  1393/02/30

صورت جلسه مورخ 1393/02/15

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-صورت جلسه مورخ 1393/02/15

  هفتمین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی با حضور امضا کنندگان زیر در تاریخ 15/2/93 در محل دفتر ریاست دانشکده اقتصاد تشکیل گردید

  1393/02/15

نامه درخواست جدا شدن کارگزینی اعضا هیئت علمی از کارمندان

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-نامه درخواست جدا شدن کارگزینی اعضا هیئت علمی از کارمندان

  ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رنجبر کریمی با سلام، همانگونه که مستحضر هستید امور استخدامی و همچنین ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی با دیگر کارکنان دانشگاه متفاوت می باشد...

  1393/01/31

صورت جلسه مورخ 1393/1/25

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-صورت جلسه مورخ 1393/1/25

  ششمین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی و نخستین جلسه آن در سال جدید با حضور امضا کنندگان زیر در تاریخ 25/1/93 در محل دفتر ریاست دانشکده ریاضی تشکیل گردید

  1393/01/25