• انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir

مطالب انجمن صنفی

رویداد صنفی

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-رویداد صنفی

  رویداد صنفی

  1394/07/17

اصلاحات پیشنهادی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در رابطه با آیین نامه ارتقا

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-اصلاحات پیشنهادی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در رابطه با آیین نامه ارتقا

  اصلاحات پیشنهادی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج)- رفسنجان در رابطه با آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی(در حال بررسی)

  1394/07/09

دیدار رئیس انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز با وزیر محترم علوم

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-دیدار رئیس انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز با وزیر محترم علوم

  کتر حسین سیفلو رئیس شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز در معیت رئیس محترم دانشگاه تبریز با وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری که به مناسبت ...

  1394/06/15

تصویب اساس نامه و انتخاب اعضا شورای مرکزی

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-تصویب اساس نامه و انتخاب اعضا شورای مرکزی

  اعضا هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان به منظور تصویب اساس نامه و انتخاب اعضا شورای مرکزی

  1394/05/2

نظرات دانشگاه صنعتی شریف در خصوص پیش نویس آیین نامه جدید ارتقا

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-نظرات دانشگاه صنعتی شریف در خصوص پیش نویس آیین نامه جدید ارتقا

  نظرات دانشگاه صنعتی شریف در خصوص پیش نویس آیین نامه جدید ارتقا

  1394/05/2

اصلاحات پیشنهادی مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با آیین نامه ارتقا

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-اصلاحات پیشنهادی مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با آیین نامه ارتقا

  اصلاحات پیشنهادی مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با آیین نامه ارتقا

  1394/05/2

صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مورخ 1394/3/27

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-صورتجلسه مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد مورخ 1394/3/27

  نقد و بررسی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی (ویرایش جدید مورخ 1393/12/12)

  1394/03/27

انتخابات مجمع صنفی اعضای هیأت علمی، دفتر نمایندگی دانشگاه شهید باهنر برگزار شد

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-انتخابات مجمع صنفی اعضای هیأت علمی، دفتر نمایندگی دانشگاه شهید باهنر برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز سه شنبه 19 خردادماه 94، نخستین نشست عمومی و انتخابات انجمن صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور 65 نفر از اعضای ...

  1394/03/20

اصلاحات پیشنهادی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج)- رفسنجان در رابطه با آیین نامه ار

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-اصلاحات پیشنهادی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج)- رفسنجان در رابطه با آیین نامه ار

  بند 1-3 تبصره 5 : به منظور ایجاد ظرفیت برای اعضای هیات علمی دیگر دانشگاه ها یا افراد غیر عضو در هیات تحریریه نشریات، امتیاز این بند به حداکثر20 درصد کاهش یابد. تبصره8 حذف گردد زیرا ...

  1394/03/11

گزارش نشست کانونهای صنفی اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، مورخ 7-3-94

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-گزارش نشست کانونهای صنفی اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، مورخ 7-3-94

  نشست مشورتی 16 تشکل صنفی اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به همت انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر رفسنجان و با همکاری کانون صنفی دانشگاه علم و صنعت ایران در محل باشگاه اساتید دانشگاه علم صنعت ایران روز پنج شنبه 94/3/7 از ساعت 9 لغایت 12:30 ..

  1394/03/07