• انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir
 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir

مطالب انجمن صنفی

صورت جلسه مورخ 1392/12/18

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-صورت جلسه مورخ 1392/12/18

  پنجمین جلسه شورای اجرایی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه در تاریخ ۹۲/۱۲/۱۸ در محل دانشکده علوم ریاضی تشکیل گردید.

  1392/12/18

صورت جلسه مورخ 1392/12/3

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-صورت جلسه مورخ 1392/12/3

  چهارمین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی اعضا هیئت علمی دانشگاه در تاریخ 3/12/92 در محل دفتر ریاست دانشکده علوم تشکیل شد

  1392/12/03

جلسه ی فوق­العاده شورای مرکزی انجمن صنفی

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-جلسه ی فوق­العاده شورای مرکزی انجمن صنفی

  این جلسه در تاریخ ۹۲/۱۱/۶ در محل دانشکده علوم ریاضی تشکیل گردید

  1392/11/06

صورتجلسه مورخ 1392/10/22

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-صورتجلسه مورخ 1392/10/22

  اولین جلسه شورای صنفی اعضا هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان با حضور اعضا اصلی و علی البدل تشکیل شد

  1392/10/22

نخستین جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی اعضا هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-نخستین جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی اعضا هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

  در پی فراخوان هیئت موسس، جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی اعضا هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان به منظور تصویب اساس نامه و انتخاب اعضا شورای مرکزی، در تاریخ 8/10/1392 در محل سالن اجتماعات شهید هنری تشکیل شد

  1392/10/08

فراخوان هیئت موسس

 • انجمن صنفی اعضای هيأت علمی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - senfivru.ir-فراخوان هیئت موسس

  همانگونه که اغلب شما مشاهده نموده‌اید، اعضای هیأت علمی در طی دوران کاری خود و در هر مرحله از فعالیت و استخدام با مسائل و مشکلات متعدد مالی ، اداری، استخدامی، رفاهی و امثال آن مواجه می‌شوند

  1392/09/30