صورت جلسه اولین نشست از دومین دوره شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی

اولین نشست اعضای دومین دوره شورای مرکزی انجمن انجمن صنفی در روز دوشنبه 3/12/94 در محل دفتر دانشکده علوم پایه برگزار گردید.

اولین نشست اعضای دومین دوره شورای مرکزی انجمن انجمن صنفی در روز دوشنبه 3/12/94 در محل دفتر دانشکده علوم پایه برگزار گردید.  در ابتدای جلسه، از همکاران محترم به خاطر حسن اعتمادشان به اعضای جدید شورای مرکزی تشکر وقدردانی شد واظهار امیدواری شد که منتخبان  بتوانند پاسخ شایسته ای به این اعتماد بدهند. در ادامه مواردی از اساسنامه  انجمن جهت اطلاع اعضای جدید شورای مرکزی توسط دکتر صفاپور بیان شد. سپس بر اساس ماده 14 اساسنامه وظایف ومسئولیت­های اعضای شورای مرکزی به شرح زیر تعین گردید:

آقای دکتر صفاپور به عنوان رئیس، آقای دکتر دره کردی به عنوان نایب رئیس، آقای دکتر شمشیری به عنوان دبیر، آقای دکتر خان زاده به عنوان خزانه دار و آقای دکتر حمیدپور به عنوان مسئول روابط عمومی تعیین گردیدند.

همچنین مقرر گردید با توجه به گسترش فعالیت های انجمن و ارتباطات آن با نهادهای صنفی در دیگر دانشگاه ها، از ریاست محترم دانشگاه درخواست شود محلی را جهت استفاده به عنوان دفتر انجمن در اختیار شورای مرکزی قرار دهند.

در پایان ضمن ارائه گزارشی از روند تشکیل انجمن صنفی در دانشگاه ولی عصر(عج)، در مورد برنامه­های آینده بحث وتبادل نظر به عمل آمد.

حاضرین در جلسه:

محسن حمید­پور، محمد خان­زاده، علی دره کردی، احمد صفاپور، عیرضا طالبی­زاده، سهیلا فغفوری.

غایبن : محمدحسین شمشیری، عیسی اسفندیارپور.