اعضای شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی مشخص شدند

دومین مجمع عمومی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر"عج" رفسنجان در تاریخ 25/11/1394 در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی تشکیل گردید

انتخاب اعضای دور جدید انجمن با رای گیری از حاضرین در جلسه و از بین 11 نفر کاندید انجام و در نتیجه آقایان احمد صفاپور، محمدحسین شمشیری، محمد خان زاده، علی دره کردی، علیرضا طالبی زاده به عنوان اعضای اصلی و محسن حمیدپور و سهیلا فغفوری به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند همچنین آقای عیسی اسفندیارپور به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه محمدی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.