متن نامه نهادهای صنفی دانشگاهی به آقای دکتر باقری در خصوص اصلاح آئین نامه ارتقاء

مشاور محترم مقام عالی وزارت و ریاست محترم مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی جناب آقای دکتر باقری با سلام، ضمن تبریک انتصاب شایسته جنابعالی به سمت های فوق و آرزوی موفقیت شما در پیشبرد اهداف نظام آموزش ...

مشاور محترم مقام عالی وزارت و ریاست محترم مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه مرکزی

جناب آقای دکتر باقری

با سلام، ضمن تبریک انتصاب شایسته جنابعالی به سمت های فوق و آرزوی موفقیت شما در پیشبرد اهداف نظام آموزش عالی کشور، به پیوست نقطه نظرات اعضای هیات علمی تعدادی از دانشگاه های کشور پیرامون نسخه پیشنهادی آیین نامه ارتقا که در تاریخ15/6/94 طی نامه شماره 114360/11توسط مشاور محترم وزیر ومدیرکل دفتر وزارتی جناب آقای دکتر فریدون به روسای محترم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ گردیده است خدمت تان تقدیم می گردد. این نظرات توسط نهادهای صنفی اعضای هیات علمی در آن موسسات که اسامی ایشان در ذیل همین نامه قید گردیده، گردآوری شده است. امید است این نظرات وپیشنهادات که از روی دلسوزی و احساس وظیفه  نسبت به آینده آموزش عالی کشور و به منظور کمک به ارتقای علمی آن و همچنین ایجاد دلگرمی بیشتر در اعضای هیات علمی برای انجام هر چه بهتر وظایف محوله تهیه گردیده مورد توجه آن مقام محترم قرار گیرد و با ویرایش آیین نامه پیشنهادی با درنظر گرفتن این نظرات، امکان همفکری و مشارکت دانشگاهیان را در امور مربوط به خویش بیش از پیش فراهم سازند.  

با آرزوی توفیق الهی

نهادهای صنفی دانشگاهی به ترتیب الفبایی موسسات:

 1. انجمن صنفی اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
 2. انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز
 3. مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
 4. انجمن اعضای هیات علمی دانشگاه خوارزمی
 5. مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
 6. مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 7. کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 8. کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران- واحد دانشگاه شیراز
 9. کانون صنفی اساتید دانشگاه صنعتی کرمانشاه
 10. کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
 11. انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 12. مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 13. انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان
 14. انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه گلستان
 15. انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ملایر
 16. انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج)- رفسنجان
 17. شورای صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه هرمزگان
 18. انجمن صنفی اعضای هیات علمی  دانشگاه یاسوج
 19. مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه یزد