درخواست حدود 20 نهاد صنفی دانشگاهی در خصوص افزایش حقوق و اصلاح آئین نامه ارتقاء

بتا به اعلام آقای دکتر صفاپور، رئیس شورای مرکزی انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر رفسنجان، نامه های تهیه شده برای درخواست افزایش حقوق و اصلاح آیین نامه ارتقا مورد تایید تقریبا تمامی نهادهای صنفی مرتبط قرار گرفت و پس از اخذ این تاییدها، نامه ها برای ...

بنا به اعلام آقای دکتر صفاپور، رئیس شورای مرکزی انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر رفسنجان، نامه های تهیه شده برای درخواست افزایش حقوق و اصلاح آیین نامه ارتقا مورد تایید تقریبا تمامی نهادهای صنفی مرتبط قرار گرفت و پس از اخذ این تاییدها برای مسولین ذیربط ارسال گردید. ایشان در همین رابطه توضیحات زیر را ارائه نمودند:

1- نامه درخواست افزایش با امضای 20 نهاد صنفی همراه است و نامه درخواست بازنگری در آیین نامه ارتقای پیشنهادی با 19 امضا. علت آن است که عزیزان دانشگاه علامه طباطبایی با متن تهیه شده برای درخواست افزایش حقوق موافق بودند اما در مورد پیشنهادات تغییرات در آیین نامه ارتقا، ترجیح دادند همراه نباشند. 

2- مخاطب اصلی نامه های تهیه شده برای درخواست افزایش حقوق آقایان دکتر فرهادی وزیر محترم علوم و دکتر لاریجانی ریاست مجلس هستند، اما برای هر دو نامه گیرندگان رونوشت هم پیش بینی شده است: برای نامه ارسال شده برای جناب وزیر، گیرندگان رونوشت روسای محترم دانشگاه ها و پژوهشگاه ها هستند و برای نامه ریاست محترم مجلس، گیرندگان رونوشت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستند. از همکاران گرامی درخواست می شود رونوشت نامه ها(همراه با پیوست آن ها) را به رویت روسای محترم موسسات خود و همچنین آن دسته از نمایندگان محترم مجلس که به آن ها دسترسی دارند بویژه نمایندگان شهرهای خود و نیز در صورت امکان روسای برخی کمیسیون های مجلس مانند رئیس کمیسیون آموزش عالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، رئیس و یا اعضای کمیسیون تلفیق( بودجه) و امثال آن برسانند. با توجه به شروع بررسی بودجه در مجلس، بهتر است این کار سریع تر انجام شود

3- مخاطب اصلی نامه درخواست اصلاح آیین نامه ارتقا جناب آقای دکتر باقری مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا می باشد. گیرنده رونوشت این نامه هم روسای محترم دانشگاه ها و پژوهشگاه ها هستند. با توجه به این که اکثر جلسات هیات های امنای دانشگاه ها در یکی دو هفته آینده تشکیل می شود، تسریع دررساندن نامه ها به دست ایشان قطعا بیشتر اثرگذار خواهد بود. 

در مورد موارد مطرح شده در درخواست اصلاح آیین نامه ارتقا، لازم است به اطلاع همکاران گرامی برسانم که موارد ذکر شده، نکات مورد تایید تمامی همکاران بوده است. البته موارد دیگری هم از طرف برخی همکاران مطرح شده بود که چون مورد تایید برخی دیگر از همکاران نبود، در این درخواست قید نگردیده است چون هدف تهیه متنی بود که با بیشترین حمایت همراه باشد.

4- نکته بسیار مهم تر و اساسی تر در تهیه این نامه ها آن است که (احتمالا) برای اولین بار یک حرکت جمعی از سوی تشکل های اعضای هیات علمی برای طرح خواسته های مشروع و قانونی صنفی شان انجام شده است. این موضوعی است که باید به فال نیک گرفته شود. برای انجام این حرکت همکاران محترم مان در دانشگاه های شیراز، صنعتی کرمانشاه و علامه طباطبایی هم که تا کنون با دیگری نهادهای صنفی موجود کمتر در ارتباط بودند، همراه شدند. امیدواریم این قبیل حرکات در آینده با همراهی نهادهای صنفی بیبشتری توام شود. در هر صورت از تمامی همکارانی که موضوع این نامه ها را در تشکل های صنفی خودشان مطرح نموده و با این حرکت همراهی نموده اند تشکر می شود.

ضمنا آن دسته از همکارانی که در این لیست ارتباطی حضور دارند اما هنوز در  دانشگاه هایشان نهاد صنفی شکل نگرفته است می توانند به گرفتن امضا از همکاران(به هر تعداد) این نامه ها را به رویت روسای موسسات شان برسانند.