تغییر پیش نویس برنامه ششم توسعه در موضوع بازنشستگی

فایل انتشار یافته به عنوان نسخه قدیمی ...

همکاران گرامی، استادان محترم

با سلام، فایل انتشار یافته به عنوان نسخه تقدیمی ریاست محترم جمهوری به مجلس شورای اسلامی که روز گذشته در برخی سامانه های رسمی دولتی و همچنین خبرگزاری ها انتشار یافته است، پیوست می باشد. با توجه به این متن به نظر می رسد آنچه که در پیش نویس برنامه در رابطه با موضوع حقوق بازنشستگی مطرح شده بود وموجب نگرانی گردیده بود، خوشبختانه برطرف شده است. چنانچه دوستان و همکاران محترم اطلاعات دیگری در این مورد دارند، لطفا به در اختیار سایرین برسانند