صورت جلسه شانزدهمین نشست شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی

شانزدهمین جلسه شورای مرکزی انحمن صنفی اعضای هیات علمی در تاریخ 26/10/94 در محل اتاق شورای دانشکده کشاورزی با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل و موارد زیر مطرح گردید:

به نام خدا

صورت جلسه شانزدهمین نشست شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی

شانزدهمین جلسه شورای مرکزی انحمن صنفی اعضای هیات علمی در تاریخ 26/10/94 در محل اتاق شورای دانشکده کشاورزی با  حضور امضا کنندگان ذیل  تشکیل و موارد زیر مطرح گردید:

  1.  با توجه به مسئولیت محوله به انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر(عج) به عنوان دبیرخانه نهادهای صنفی دانشگاه های کشور در دومین نشست نهادهای صنفی دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد، ، دکتر صفاپور گزارشی در مورد آخرین وضعیت فعالیت انجمن ها و مجامع صنفی دانشگاه های کشور ارائه نمود. بر اساس این گزارش  در تعداد قابل توجهی از دانشگاه های بزرگ کشور نهادهای صنفی شکل گرفته و نمایندگانی از  تمامی این تشکل ها در تماس و ارتباط مستمر هستند. همچنین گزارشی از آخرین کارهای انجام شده برای تهیه نامه مشترک با دیگر دانشگاه ها در رابطه با درخواست اصلاح آیین نامه ارتقا و همچنین درخواست افزایش حقوق برای سال آینده ارائه شد  که به موجب آن نامه هایی با امضای تقریبا بیست دانشگاه کشور تهیه شده و پس از تایید نهایی طی روزهای آینده برای مسئولین مربوطه ارسال خواهد شد.
  2. مقرر گردید جلسه مجمع عمومی انجمن در تاریخ یکشنبه 25/11/94 ساعت 10 صبح در محل آمفی­تاتر دانشکده کشاورزی تشکیل گردد.
  3. موضوع تبصره 24 لایحه پیشنهادی قانون ششم توسعه در رابطه با حقوق بازنشستگی مطرح و مقرر گردید در صورت قطعیت موضوع، پس از دریافت نقطه نظرات همکاران در جلسه ای در تاریخ 4/11/94 مورد بحث وبررسی قرار گیرد.

حاضرین در جلسه:

عیسی اسفندیارپور- پروانه ایرانمنش-  محمد خان زاده-  علی دره کردی - محمدحسین شمشیری- حسین شیرانی- احمد صفاپور- وحید فرزام