برگزاری اولین مجمع عمومی کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

اولین مجمع عمومی کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه رامین، زیرمجموعه کانون صنفی استادان دانشگاه‌های ایران و در پی دعوت هیأت مؤسس اولیه در روز یکشنبه 6 دی‌ماه 94 در محل سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی این دانشگاه 

در ابتدای جلسه آیین‌نامه کانون واحد‌های دانشگاهی و اساسنامه کانون، قرائت گردید. در ادامه، با توجه به آیین‌نامه، انتخاب شورای کانون و بازرسین در دستور کار قرار گرفت.

پس از آمادگی کاندیداهای عضویت در شورای واحد و بازرسین کانون، رأی‌گیری به عمل آمد و در نتیجه آقایان دکتر ممویی، سیادت، شافعی نیا، غنیان، جعفری، عالمی و آسودار به عنوان اعضای اصلی انتخاب گردیدند.