اعلام نقطه نظرات همکاران دانشگاهی در خصوص آئین نامه ارتقاء از سوی دکتر صفاپور

با توجه به مصوبه آخرین نشست نهادهای صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور در خصوص تعیین کمیته ای برای جمع آوری و جمع بندی نقطه نظرات دانشگاهیان در مورد آئین نامه ارتقاء، آقای دکتر احمد صفاپور رئیس انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر رفسنجان طی ...

با توجه به مصوبه آخرین نشست نهادهای صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور در خصوص تعیین کمیته ای برای جمع آوری و جمع بندی نقطه نظرات دانشگاهیان در مورد آئین نامه ارتقاء، آقای دکتر احمد صفاپور رئیس انجمن صنفی دانشگاه ولی عصر رفسنجان طی  نامه ای به شرح زیر، نظرات جمع آوری شده را برای اعضاء این کمیته ارسال نمودند:

استادان ارجمند، جناب آقای دکتر قاسمی هنری، سرکار خانم دکتر دلیر، جناب آقای دکتر شریفانی و جناب آقای دکتر رضایی
با سلام، به پیوست نقطه نظرات دریافتی از همکاران در مورد آین نامه ارتقا خدمت تان تقدیم می گردد. با توجه به مصوبه دومین نشست نهادهای صنفی مبنی بر سپردن مسئولیت تنظیم متنی برای اصلاح آیین نامه ارتقا به شما بزرگواران، خواهشمند است با توجه به نظرات دریافتی، متن مناسبی که برآیند نقطه نظرات دریافتی باشد تهیه فرموده وبرای تصویب همکاران و پی گیری اجرای آن، ارسال فرمایید.

با احترام

احمد صفاپور