نظرات اصلاحی همکارن دانشگاه یاسوج در مورد آئین نامه ارتقاء

اشکالات وارد بر آیین نامه ارتقاء ابلاغی شماره 108490/11 مورخ 8/6/94 از نظر همکاران دانشگاه یاسوج به شرح زیر می‌باشد ...

:اشکالات وارد بر آیین نامه ارتقاء ابلاغی شماره 108490/11 مورخ 8/6/94 از نظر همکاران دانشگاه یاسوج به شرح زیر می‌باشد.

 مستقل شدن تبدیل وضعیت عضو هیأت علمی از ارتقاي مرتبه علمی.

در نظر گرفتن امتیاز برای داوری فعاليت­هاي پژوهشي مختلف نظير داوري مقالات علمي- پژوهشي، اختراعات، طرح­هاي پژوهشي، پایان­نامه­ کارشناسي ارشد و رساله­ دکتري.

 در تبصره8 ماده3 بند1، دلیل منطقی برای حداکثر دو مقاله از هر پایان نامه وجود ندارد. اگر موضوع پایان نامه از وسعت کافی برخوردار باشد، می‌بایست بیش از دو مقاله بلامانع باشد.

 در تبصره 10 بند 1 ماده3، اگر تخصص متقاضی رشته تحصیلی باشد، صحیح است. در صورتی‌که ملاک، گرایش در رشته باشد با توجه به همپوشانی گرایش‌ها در برخی رشته‌ها این بند ایراد دارد.

 در تبصره 12 بند1 ماده3، چاپ دو مقاله به زبان فارسی در بعضی رشته‌ها امکان پذیر نبوده و لذا این تبصره می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد.

 در تبصره 12 بند1 ماده3، مراکز معتبر علمی شفاف شوند و همچنین برای مراکز علمی داخل کشور امتیاز لحاظ شود.

 در تبصره2 بند10 ماده3، افزایش دو رساله دکتری به سه رساله به کیفیت کار آسیب وارد می‌نماید. در ضمن، در مقایسه با افرادی که قبلا بدون دانشجو و یا با فارغ التحصیل نمودن دو دانشجو استاد شده‌اند این تبصره تبعیض آمیز می‌باشد.

 حداقل امتیاز مقاله چاپ شده در مجلات معتبر در بند 3-1 بجای 7-0، 7-2 باشد. با توجه به اينکه وزارت علوم،‌ همواره يک ليست سياه از مجلات نامعتبر ارائه مي­کند، چنانچه در اين ليست، ایرادی وجود دارد، لیست سیاه را اصلاح يا کامل نمايد. زيرا منطقي نيست، به مجله­اي که در ليست سياه منتشر شده توسط وزارت علوم نيست و جزو مجلات معتبر محسوب مي­شود و مراحل داوری مقالات را هم به درستي انجام مي­دهد، ‌امکان اعطاي امتياز صفر وجود داشته باشد.

 در تعريف مقاله مستقل، اجباري به ذکر اسم دانشجو به عنوان نفر اول نباشد و اگر اسم دانشجو نفر دوم نیز بود، مقاله مستقل محسوب شود. زيرا، بجز در چند دانشگاه معدود بزرگ کشور، در بقيه دانشگاه­ها، نقش استاد در تهیه و نگارش مقالات و حتي در استخراج و تحليل نتايج، بسیار پر رنگ است و در اين موارد، اسم دانشجو بعد از اسم استاد ذکر مي­شود.

 امتیاز راهنمایی و مشاوره پایان­نامه­هاي کارشناسي ارشد، همانند آیین­نامه فعلي به ترتيب 5/2 و 1 امتیاز باشد.

 حداکثر امتیاز براي بند مربوط به مقالات کنفرانس مشابه با آيين نامه فعلي، 20 امتیاز در نظر گرفته شود.

  افزایش حداقل امتیاز لازم در ماده 3 به 60 و 70 جهت ارتقاء به دانشیاری و استادی در مقایسه با آیین نامه‌های سابق تبعیض آمیز می‌باشد. در تدوین آیین نامه افزایش حداقل‌ها می‌بایست با شیب ملایم و معقول صورت گیرد.

 درصورت تصويب اين پيش نويس آیین­نامه ارتقاء و ابلاغ آن، اين امکان فراهم شود که حداقل تا 2 سال، اعضاي هيأت علمي بتوانند به اختيار خود، درخواست ارتقاي مرتبه را براساس آيين نامه فعلي يا آيين نامه جديد ارائه نمايند و امکان بررسی پرونده براساس هر يک از 2 آیين­نامه، طبق درخواست متقاضی وجود داشته باشد. دليل اين امر،‌ تنظيم و انجام فعاليت­هاي عضو هيأت علمي براساس آيين نامه فعلي، طي يک دوره چهار ساله است.