انتخابات مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد

به اطلاع دوستان و همکاران عزیز می رساند که انتخابات مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شده و ...

به اطلاع دوستان و همکاران عزیز می رساند که انتخابات مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شده و اسامی منتخبین اعلام شده است. ضمن تبریک به منتخبین محترم، برای این همکاران عزیز در انجام مسئولیتی که به عهده گرفته اند آرزوی موفقیت داریم