انتخابات مجمع صنفی اعضای هیأت علمی، دفتر نمایندگی دانشگاه شهید باهنر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز سه شنبه 19 خردادماه 94، نخستین نشست عمومی و انتخابات انجمن صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور 65 نفر از اعضای ...

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز سه شنبه 19 خردادماه 94، نخستین نشست عمومی و انتخابات انجمن صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور 65 نفر از اعضای این مجمع در تالار وحدت دانشگاه برگزار گردید. در این برنامه به تبیین لزوم تشکیل دفتر نمایندگی، شرایط و نحوه عضویت افراد جدید در این مجمع، اهداف، ساختار و برنامه های آتی و امور صنفی ویژه اساتید دانشگاه شهید باهنر که می بایست در اولویت پیگیری قرار بگیرد، پرداخته شد.

در این نشست، آقای دکتر صادق کریمی (نماینده هیأت مؤسس مجمع) ضمن تشریح فرآیند اخذ مجوزهای لازم برای تأسیس دفتر نمایندگی مجمع صنفی اعضای هیأت علمی، از هیأت سه نفره دانشگاه (رئیس دانشگاه، نماینده وزیر در دانشگاه و مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه) به خاطر نظر مساعد و موافقت با تشکیل دفتر نمایندگی مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر تشکر و قدردانی نمود. وی از همه همکاران هیأت علمی پیمانی و رسمی دانشگاه دعوت نمود تا به عضویت در این مجمع درآیند و در برنامه های آتی این مجمع شرکت نمایند؛ چرا که همیاری، همکاری و همفکری همه اعضای هیأت علمی محترم دانشگاه شهید باهنر، پشتوانه دستیابی به اهداف این مجمع است.

دکتر کریمی اظهار داشت: «دفتر نمایندگی مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر با توکل به خداوند بزرگ، پشتکار، تلاش و پیگیری مستمر، بهره گیری از نظرات کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه در جلسات مجمع عمومی خود، تبیین افقی روشن و چشم اندازی بلندمدت، در پیش گرفتن رویکرد اعتدال و گفتمانی و در چارچوب قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی و به دور از هر گونه گرایشات سیاسی، دوشادوش مدیریت دانشگاه شهید باهنر، پیگیر استیفاد مطالبات حقّی و قانونی اعضای هیأت علمی این دانشگاه از مجاری ذیربط بر اساس قوانین و اساسنامه مجمع صنفی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که خود تشکل مستقل و دارای مجوز از وزارت کشور است، خواهد بود».

پس از پایان جلسه عمومی، بر اساس نظر اکثریت اعضاء تصمیم گرفته شد انتخابات مجمع به منظور تعیین پنج نفر عضو شورای مرکزی مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه نیز برگزار گردد تا از این پس وظایفی که هیأت مؤسس بر عهده داشته، به شورا واگذار شود. با توجه به اینکه قبلا ده نفر برای این منظور کاندید شده بودند، پس از ارائه ی برنامه ها توسط هریک از کاندیداها، انتخابات برگزار شد. سرانجام از بین ده کاندیدا پنج نفر به عنوان شورای مرکزی به مدت دو سال انتخاب شدند (سه نفر عضو اصلی و دو نفر هم عضو علی البدل) که احکام آنها توسط مجمع صنفی اعضای هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر خواهد شد. از این به بعد کلیه امور صرفاً صنفی اساتید دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت متمرکز توسط این مجمع پیگیری و دنبال خواهد شد. اسامی این افراد به شرح ذیل است:

اعضای اصلی مجمع:

آقای دکتر سیامک زند رضوی (عضو هیأت علمی بخش علوم اجتماعی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

آقای دکتر صادق کریمی (عضو هیأت علمی بخش جغرافیا- دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

آقای دکتر عظیم ریواز (عضو هیأت علمی بخش ریاضی- دانشکده ریاضی و کامپیوتر)