دیدار رئیس انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز با وزیر محترم علوم

کتر حسین سیفلو رئیس شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز در معیت رئیس محترم دانشگاه تبریز با وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری که به مناسبت ...

دکتر حسین سیفلو رئیس شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز در معیت رئیس محترم دانشگاه تبریز  با وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری که به مناسبت هفته دولت در تبریز به سر می برد، دیدارنمود. این دیدار  که در حاشیه جلسه وزیر علوم با روسای دانشگاههای آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز صورت گرفت، دکتر سیف لو پیرامون مکاتبات انجمن صنفی با وزارت علوم در خصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی بازنشسته و  نیز اصلاح آیین نامه های وزارت علوم، توضیحات لازم را به سمع وزیر محترم علوم رساندند.
                                                            

   دبیرخانه انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز