اعطای وام مسکن به اعضای هیئت علمی پیمانی دانشگاهها تصویب و ابلاغ شد

تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک ها، علاوه بر اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با وضعیت استخدامی رسمی و آزمایشی ، اعضای هیئت علمی دانشگاهها با وضعیت استخدامی پیمانی نیز می توانند از تسهیلات مسکن اع

با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک ها، علاوه بر اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با وضعیت استخدامی رسمی و آزمایشی ، اعضای هیئت علمی دانشگاهها با وضعیت استخدامی پیمانی نیز می توانند از تسهیلات مسکن اعضای هیئت علمی استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بر اساس ابلاغیه مورخ 1/7/1394 اداره کل اعتبارات بانک مرکزی ،شورای پول و اعتبار در جلسه 1260 مورخ 10/6/1394 با تسری اعطای تسهیلات مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاهها با  وضعیت استخدامی رسمی و آزمایشی،به اعضای هیئت علمی دانشگاهها با وضعیت استخدامی پیمانی موافقت کرد.
گفتنی است : پیش از این شورای پول اعتبار با افزایش تسهیلات مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاهها تا 100میلیون  تومان و با رعایت نرخ های مصوب این شورا و بازپرداخت حداکثر بیست ساله موافقت کرده بود.