صورت جلسه مورخ 1393/02/15

هفتمین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی با حضور امضا کنندگان زیر در تاریخ 15/2/93 در محل دفتر ریاست دانشکده اقتصاد تشکیل گردید

هفتمین جلسه شورای مرکزی انجمن صنفی با حضور امضا کنندگان زیر در تاریخ 15/2/93 در محل دفتر ریاست دانشکده اقتصاد تشکیل و در ابتدا آقای دکتر صفاپور درگذشت همکار فقید، آقای دکتر انصاری را به حاضرین در جلسه تسلیت گفت. در ادامه نتایج  مربوط به مکاتبات انجمن در مورد حق مسکن اعضا هیات علمی و همچنین درخواست کارگزینی مجزای اعضای هیات علمی مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید یکی از اعضای هیات علمی بنا به انتخاب انجمن جهت تصدی ریاست کارگزینی دانشگاه به ریاست دانشگاه معرفی گردد. همچنین آقای دکتر شمشیری گزارشی از جلسه شورای رفاهی دانشگاه در مورد بیمه تکمیلی ارائه نمود.

 

اسامی شرکت کنندگان در جلسه:

آقایان:

-          احمد صفاپور

-          محمدحسین شمشیری

-          محمد خان زاده

-          علی دره کردی

-          عیسی اسفندیارپور

-          وحید فرزام

-          علی آرمند نژاد

خانم ها :

-          پروانه ایرانمنش