نشست نماینده محترم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با اعضای هیات علمی به دعوت انجمن صنفی اعضای هیات علمی

بنا به دعوت انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه، قرار است با حضور آقای محمدی انارکی نماینده محترم رفسنجان در مجلس ....

بنا به دعوت انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه، قرار است با حضور آقای محمدی انارکی نماینده محترم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، نشستی با اعضای هیات علمی دانشگاه در تاریخ دوشنبه 1395/8/17 راس ساعت 5 عصر در محل آمفی تئاتر دانشکده ریاضی برگزار گردد. شرکت کلیه همکاران محترم در این جلسه گرامی داشته میشود.