انتخابات کانون صنفی استادان دانشگاهی  ایران- واحد دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان(های تک)

انتخابات کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران- واحد دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان(های تک) در تاریخ 24 خرداد ماه برگزار گردیده است.

انتخابات کانون صنفی استادان دانشگاهی  ایران- واحد دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان(های تک) در تاریخ 24 خرداد ماه برگزار گردیده است. در این انتخابات آقایان دکتر سید حسام مدنی، دکتر محمدصادق عضنفری، دکتر احسان ابراهیم نیا، دکتر ملک حسین اسدی و مهندس حسن سالاری به عنوان  اعضای اصلی شورای واحد، خانم ها دکتر حسینجانی و دکتر جمشیدی به عنوان اعضای علی البدل، آقای دکتر لاری به عنوان بازرس اصلی و دکتر شاکری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شده اند