جلسه عمومی کانون صنفی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد

روز يکشنبه مورخ 95/3/9 ، جلسه عمومی کانون صنفی اعضاء هيئت علمی دانشگاه علم و صنعت ايران با حضور رياست محترم دانشگاه و تعدادی از اعضای کانون ...


 
گزارش جلسه عمومی کانون صنفی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت روز يکشنبه مورخ 9/3/95

جلسه عمومی کانون صنفی اعضاء هيئت علمی دانشگاه علم و صنعت ايران با حضور رياست محترم دانشگاه و تعدادی از اعضای کانون در محل باشگاه اساتيد تشکيل و برنامه اين جلسه به شرح زير اجرا گرديد:

1 -قرائت آياتی از قرآن مجيد توسط آقای دکتر شهرتاش

2 -ارائه خير مقدم و افتتاح جلسه توسط آقای دکتر امامی

3 -ارائه تاريخچه درخصوص پيگيری دريافت پروانه فعاليت از کميسيون احزاب در وزارت کشور توسط آقای دکتر رياحی

4 -سخنرانی رياست محترم دانشگاه

5 -ارائه گزارش عملکرد هيئت مديره کانون، در سال 1394 ،توسط آقای دکتر ميلانی

6 -بحث و تبادل نظر به همراه نظرسنجی کتبی از شرکت کنندگان درباره اولويت های فعاليت کانون در سال 95

7 -پذيرايی و صرف ناهار.

8 -تکميل فرم پرداخت حق عضويت سال 95 از محل حقوق به ميزان يک ميليون ريال توسط اعضاء کانون.

شرح تفصيلی به همراه عکس های اين مراسم را در آدرس زير می توانيد بيابيد:

http://www.iust.ac.ir/find-112.14457.45764.fa.html