صورت جلسه سومین نشست نمایندگان تشکل های صنفی دانشگاهی

سومین نشست نهادهای صنفی دانشگاهیان در تاریخ نهم اردیبهشت ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید

به نام خدا

صورت جلسه سومین نشست نمایندگان تشکل های صنفی دانشگاهی

دانشگاه خوارزمی – 9/2/95

هیات مدیره جلسه : سرکار خانم دکتر شمس السادات زاهدی- آقایان: دکتر جواد قریش الحسینی- دکتر جواد امامی- دکتر حسین سارلی- دکتر احمد صفاپور

جلسه صبح

در رابطه با مورد اول دستور جلسه مبنی بر تشکیل شورای های هماهنگی پس از انجام بحث و تبادل تصمیم به شرح اتخاذ گردد:

مقرر گردید شورایی  تحت عنوان "شورای هماهنگی کانون ها، انجمن ها، و مجامع صنفی" تشکیل گردد. اعضای این شورا نیز به شرح زیر انتخاب گردیدند:

  سرکار خانم  دکتر شمس­السادات زاهدی(دانشگاه علامه طباطبایی)و آقایان:  دکتر محمدرضا ضیائی  بیگدلی(دانشگاه علامه طباطبایی)- دکتر ناصر سارلی (دانشگاه خوارزمی)-  دکتر عباس بهرام(دانشگاه خوارزمی)- دکتر محمدرضا میلانی(دانشگاه علم و صنعت ایران)- دکتر محمود دانشور(دانشگاه فردوسی مشهد)- دکتر اکبر مظهری(دانشگاه رازی کرمانشاه)- مهندس محمدحسین قربانی(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)- دکتر احمد صفاپور(دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان).

مقرر گردید این شورا موضوع چگونگی همکاری تشکل های صنفی دانشگاهی و احیاای این تشکل ها و فعالیت ها را پیگری و گزارش مربوطه را جهت اخذ نظر تشکل های برای آن ها ارسال و نتیجه جمع بندی شده را جهت اطراف تصمیم ایشان اعلام نماید. محل تشکیل جلسات این شورا در یکی از دانشگاه های خوارزمی یا  علامه طباطبایی یا علم و صنعت ایران خواهد بود.

جلسه بعدازظهر

  1. در رابطه با موضوع افزایش حقوق اعضای هیات علمی مقرر گردید کمیته ای مرکب از آقایان دکتر مصطفی شریف ( دانشگاه علامه طباطبایی) ، دکتر حجت­الله اشرفی ( دانشگاه شهید باهنر کرمان)، دکتر احمد خواجه­ایم (دانشگاه حکیم سبزوار)،  به مسولیت دکتر شریف موضوع افزایش حقوق را با انجام یک مطالعه تطیبقی انجام دهند و نتیجه را طی دو هفته از طریق شورای هماهنگی به اطلاع سایرین رسانده شود.
  2. در رابطه با موضوع افزایش حقوق بازنشستگان مقرر گردید سوابق مکاتبات آقایان دکتر فریش الحیسنی و دکتر مظهری در اختیار شورای هماهنگی تشکل های صنفی قرار گیرد و همراه با نامه ای از طرف از شورای به آقا دکتر نوبخت منتقل شود و رونوشت این مکاتبات از طریق دفتر نمایندگی نهاد برای دفتر رهبری ارسال شود.
  3. در رابطه با بند (د) دستور جلسه مبنی بر مشکلات انتقال سوابق  بیمه از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی مقر گردید شورای هماهنگی طی نامه ای از هیات  دولت درخواست نماید با توجه به کوتاهی کارگزینی برخی دانشگاه ها در اطلاع رسانی در این مورد،  برای آخرین بار فرجه زمانی دیگری برای انتقال سوابق بدون اعمال جریمه های در نظر گرفته شود.
  4. در رابطه با موضوع تفکیک تبدیل وضعیت استخدامی از موضوع ارتقاء، آقایان دکتر بیژن عبداللهی(دانشگاه خوارزمی)، دکتر امین صالحی(دانشگاه یاسوج)،  و دکتر وحید پوزش (دانشگاه دامغان) در کمیته ای به مسئولیت دکتر عبداللهی مسول جمع آوری و جمع بندی نظرات در این زمینه شدند که پس از جمع بندی نظرات، آن ها را از طریق شورای هماهنگی به اطلاع همگان برسانند. پس از تایید نهایی نظرات، موضوع از طریق شورای هماهنگی به وزارت متبوع منعکس شود.
  5. در مورد آیین نامه تخلفات علمی مقرر گردید کمیته ای مرکب از آقایان دکتر هومن سالاری(دانشگاه رازی کرمانشاه)، دکتر حسین فخر(دانشگاه تبریز) و دکتر علی دره کردی (دانشگاه ولی عصر (عج)- رفسنجان) به مسولیت آقای دکترسالاری مسوول رسیدگی به آیین نامه و تعیین موارد تناقض آن شده و موارد برای کسب نظرات سایرین به اطلاع ایشان رسیده شود. پس از رسیدن به اجماع در موارد مطرح شده، موضوع طی نامه ای به وزارت متبوع منعکس شود.
  6. در انتها آقای دکتر قاسمی هنری پیرامون اخلاق علمی و نقش آن در تعیین جایگاه اجتماعی اعضای هیات علمی سخنانی ایراد نمودند و مواردی را به عنوان اموری که وهن جایگاه اجتماعی این قشر است بیان نمود و پیشنهاد نمودند برای پیشگری از این موارد چاره اندیشی شود.