روز معلم بر تمامی زحمت کشان این عرصه مبارک باد

معلمی شغل نیست . عشق است . ذوق است .ایثار و فداکاریست . اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش ساز و اگر عشق توست ، بر تو مبارک باد

 

اردیبهشت، با نفس­های پیامبرانه­ ات جوانه می زند و تو می آیی تا خورشید آگاهی را در قلب های حاصلخیز فرزندان سرزمینت بکاری. دستان سپیدت بر پیکر تخته سیاه، نور می­پاشد و الفبای روشنی، در اذهان تاریکمان حک می­شود.

تو آمده­ای تا روح حقیقت را پاسداری کنی و از چهره جاهل زمین، گرد و غبار این همه ندانستن را بزدایی.

روز معلم بر همه شما عزیزان مبارک باد

روابط عمومی انجمن صنفی